background

PG Network – Mạng xã hội dành cho nghệ sĩ

Ứng dụng là mạng xã hội, giúp kết nối giữa các PG, PB để làm các công việc hoạt náo viên, quảng cáo sản phẩm, dịch vụ, đại diện thương hiệu trong các chiến dịch Marketing hoặc xuất hiện trong các buổi quảng cáo, các event lớn nhỏ… và các đối tác có nhu cầu thuê. […]
  • Ứng dụng là mạng xã hội, giúp kết nối giữa các PG, PB để làm các công việc hoạt náo viên, quảng cáo sản phẩm, dịch vụ, đại diện thương hiệu trong các chiến dịch Marketing hoặc xuất hiện trong các buổi quảng cáo, các event lớn nhỏ… và các đối tác có nhu cầu thuê.

Một vài hình ảnh ứng dụng :

Đánh giá ứng dụng