background

Trading Tools

Gia công tools : Bot Trading, Copy Trade, Chỉ báo kỹ thuật ( Indicators - Tradingview ), Phân tích dữ liệu.

ePlus cung cấp giải pháp, gia công theo yêu cầu các công cụ phục vụ cho giao dịch tài chính như : Bot Trading, Copy Trade, Chỉ báo kỹ thuật ( Indicators – Tradingview ), Phân tích dữ liệu.

Phục vụ cho các thị trường tài chính : Chứng khoán ( Stocks ), Forex, Crypto.

Với nhiều năm kinh nghiệm, ePlus tự tin sẽ mang lại cho quý khách hàng sản phẩm như mong muốn.

Một ví dụ chỉ báo kỹ thuật ( Indicators ) mà ePlus đã thực thiện cho khách hàng :

Đánh giá ứng dụng