background

Dịch vụ, Giải pháp Fintech

Cổng thanh toán điện tử ( Paygate ),SSO ( Single Sign-On ), hệ thống tích điểm, quản lý thẻ thành viên, Ví điện tử ( Digital Wallet ).

ePlus cung cấp dịch vụ, gia công theo yêu cầu hệ thống Fintech ( Finance & Technology ). Như cổng thanh toán điện tử ( Paygate ), hệ thống tích điểm, quản lý thẻ thành viên, Ví điện tử ( Digital Wallet ), SSO ( Single Sign-On ).

Thường được dùng cho các hệ sinh thái công nghệ ( EcoSystem ).

Với nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực, ePlus tự tin có thể đem lại dịch vụ tốt cho quý khách hàng.

 

Đánh giá ứng dụng